Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

RoHS: Τι είναι;

Η Οδηγία Απαγόρευσης Χρήσης Επικίνδυνων Υλικών (RoHS) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2006. Η Οδηγία RoHS, που συμπληρώνει την Οδηγία WEEE, έχει στόχο την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος μέσα από την απαγόρευση συγκεκριμένων επιβλαβών υλικών σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
Η Οδηγία RoHS αφορά "Την απαγόρευση της χρήσης συγκεκριμένων επικίνδυνων υλικών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού". Η Οδηγία αυτή απαγορεύει την εισαγωγή στην αγορά της ΕΕ νέων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων που περιέχουν πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια στοιχεία όπως ο μόλυβδος, το κάδμιο, ο υδράργυρος, το χρώμιο, το PBB και ο επιβραδυντής καύσης PBDE από την 1η Ιουλίου 2006. Τα όρια αυτά είναι:
  • Μόλυβδος (0,1 %)
  • Υδράργυρος (0,1 %)
  • Κάδμιο (0,01 %)
  • Εξασθενές χρώμιο (0,1 %)
  • Πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB) (0,1 %)
  • Πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDE) (0,1 %)
Οι κατασκευαστές οφείλουν να αντιληφθούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας RoHS έτσι ώστε να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα και τα στοιχεία τους πληρούν τις προδιαγραφές της. Στην Ελλάδα δεν νομίζω να γίνεται έλεγχος σε  όλα τα προιόντα που κυκλοφορούν στην αγορά, βάση της οδηγίας αυτής, ''τα επώνυμα προιόντα'' θα την πληρούν πιστεύω αλλά αμβιβάλλω πολύ για τα υπόλοιπα.


πηγές: Wikipedia, rohs.eu

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου